เชื่อมต่อคนไข้ ส่งตรงข้อมูลสุขภาพ ถึงมือได้เร็วที่สุด

ด้วยโจอี้เทคโนโลยี Clinical Data Analytics & AI NLP ที่ออกแบบ และพัฒนาโดยแพทย์สำหรับคนไข้

การใช้งานโจอี้ โจอี้ ช่วยคุณได้อย่างไร
Lang English

เทคโนโลยีชั้นเยี่ยมที่พัฒนาโดยแพทย์เพื่อคนไข้

โจอี้ช่วยโรงพยาบาล และองค์กรในการจัดการข้อมูลสุขภาพที่ซับซ้อนปริมาณมาก คัดกรอง และส่งต่อข้อมูลที่สำคัญ (Clinical insights) สู่มือคนไข้ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุด

Image 1

Expert System Algorithm

เทคโนโลยี Clinical data-analytics ที่ค้นหาข้อมูลที่มีความสำคัญ จากรูปแบบข้อมูลทางการแพทย์ที่ซับซ้อน ช่วยเพิ่มประสิทธภาพโรงพยาบาล ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางคลินิก

Joey X

โจอี้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ที่จะเปลี่ยนข้อมูลการอ่านผล X-ray เป็นคำอธิบายภาษาที่เข้าใจง่ายด้วย Natural Language Processing (NLP) Deep Learning

Health Information Integration

เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อทุก HIS กับโรงพยาบาล ด้วยมาตรฐาน HL7 และความปลอดภัย SSL 2048 bit

การใช้งานโจอี้ ด็อกเตอร์

เครื่องมือที่ดีที่สุด ในการเชื่อมต่อโรงพยาบาล กับผู้รับบริการ

บันทึกข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ที่มาพร้อมข้อมูลที่สำคัญ

โจอี้ แอป บันทึกข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health Record) แปลผล และให้คำแนะนำสุขภาพ ครอบคลุมรายการตรวจมากถึง 350+ รายการ วิเคราะห์ข้อมูลโรคไม่ติดต่อที่เรื้อรัง (NCDs) และรวมถึงข้อมูลทางอาชีวเวชกรรม

ระบบจัดการการตรวจสุขภาพ

โจอี้ คือระบบประมวลผลข้อมูลสุขภาพ ที่ไวที่สุด ณ ปัจจุบัน ในการจัดการข้อมูลการตรวจสุขภาพปริมาณมาก ลดการทำงานซ้ำซ้อน ลดเวลาการทำงานจาก 30 วัน เหลือเพียง 1 วัน

วิเคราะห์ผลโรคไม่ติดต่อที่เรื้อรัง

โจอี้ ค้นหา ผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อที่เรื้อรัง หรือ NCD และยังติดตามรูปแบบของโรค เพื่อการรักษาที่ดีที่สุด

โจอี้ ขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กร โรงพยาบาลชั้นนำ

คุณศศิวิมล

โรงพยาบาลพรินซ์ ศิริเวช

ช่วยเรื่องการรายงานผลให้กลุ่มบริษัท ออกรูปเล่มให้พนักงานได้รวดเร็ว พนักงานทราบผลเร็ว HR แฮปปี้ ปิดงานได้รวดเร็วขึ้น